VIVA SABATA!

Girona temps de flors 2014 per la sabateria Cal Giralt. Molsa i sorra sobre llenç. Vinil sobre vidre. Pincho i Foix